ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

ขอมลการรบนกศกษา 67 copyประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

ระบบรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์

เว็บสมัคร >> คลิ๊กทีนี้

## facebook วิทยาลัย

มีแค่เพจเดียวเท่านั้น คือ  https://www.facebook.com/BCNPY 

## รอบที่ 1 portfolio 

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2567 (10  มกราคม 2567)  

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567(18  มกราคม 2567) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567(23 กุมภาพันธ์ 2567) 

## รอบที่ 2 Quota

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota(14 กุมภาพันธ์ 2567)