ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

ขอมลการรบนกศกษา 67 copyประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

ระบบรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์

เว็บสมัคร >> คลิ๊กทีนี้

## facebook วิทยาลัย

มีแค่เพจเดียวเท่านั้น คือ  https://www.facebook.com/BCNPY 

## หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567

ดาวน์โหลด 1.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 (4  เมษายน 2567) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 (รอบที่2) (31 พฤษภาคม 2567) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) (1 มิถุนายน 2567) 

ดาวน์โหลด 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่2) (6 มิถุนายน 2567) 

ดาวน์โหลด 5.ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 (10 มิถุนายน 2567) 

ดาวน์โหลด 6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 (18 มิถุนายน 2567) 

 

## รอบที่ 1 portfolio 

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2567 (10  มกราคม 2567)  

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567(18  มกราคม 2567) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567(23 กุมภาพันธ์ 2567) 

## รอบที่ 2 Quota

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota(14 กุมภาพันธ์ 2567) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota(19 มีนาคม 2567) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota(27 มีนาคม 2567) 

ดาวน์โหลด 4.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota เพิ่มเติม(4 เมษายน 2567) 

## รอบที่ 3 Admission 

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบที่ 3 Admission(12 เมษายน 2567)

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission(28 พฤษภาคม 2567) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission(6 มิถุนายน 2567)

## รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ 

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบที่ 4(1 มิถุนายน 2567)

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ (13 มิถุนายน 2567) 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://admission.pi.ac.th/