ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา2566)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา2566)

ขนตอนผมสทธสมภาษณ รอบท 3 ป.ตร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา2566)

1. ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

 

เข้ากลุ่มไลน์ เตรียมความพร้อม
คลี๊ก

qr-admission3