วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นโยบายหน่วยงานคุณธรรม แผนพัฒนาองค์กร เจตนารมณ์หน่วยงานคุณธรรม

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ดาวน์โหลด 1.ประกาศเจตนารมณ์ ปีงบประมาณ2567 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดาวน์โหลด 2.นโยบายหน่วยงานคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดาวน์โหลด 3.แผนพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ดาวน์โหลด 4.ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมต้นแบบ

ดาวน์โหลด 5.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ดาวน์โหลด 6.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคุกคามทางเพศ