ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

qa29-05-60

ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

พื้นที่สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบถามข้อมูลการเข้าศึกษาและการเตรียมตัวต่างๆ นะครับ


หรือสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสงสัยได้จาก

qr-code2561