ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

qa29-05-60

ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

พื้นที่สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  เพื่อสอบถามข้อมูลการเข้าศึกษาและการเตรียมตัวต่างๆ นะครับ