คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

logorat10

head-black

webv2-head2

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

 

bcnpy-logo-eng

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

ดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการบริหาร ที่ 118-2560 

ดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการบริหาร  ที่ 076-2559

ดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการบริหาร  ที่ 163-2558