ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admissions ปีการศึกษา 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admissions ปีการศึกษา 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admissions

ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่สัมภาษณ์: Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings วันอังคารที่ 14 มิ.ย.65 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


ดาวน์โหลด