ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธี "เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 45 เนื่องในวันวิสาขบูชา" วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 291
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระเจ้าตนหลวง ครบ 531 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 241
อาจารย์พร บุญมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "คุณค่าพยาบาลกับวิกฤติการณ์โควิด-19" เนื่องในวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 342
คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 231
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ฯ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 232
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุ่นที่ 31 (กลุ่มที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 206
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 240
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 223
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 264
การประชุมโครงการ สบช.โมเดล 2022 (โคมล้านนา 7 สี : 1 ชุมชน 1 วิทยาลัย) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 400
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 257
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565 (OBE) วันที่ 21 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 335
กิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) วันที่ 20 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 275
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 วันที่ 11 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 258
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022: ทฤษฎีปิงปองจราจรชีวิต (โคมล้านนา 7 สี) วันที่ 11 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 420
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 406
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 262
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าปรึกษา เรื่องการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตพยาบาล ณ ห้องประชุมเอื้องเข็มแสด วันที่ 1 เมษายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 287
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 314
ประชุมหารือแนวทางการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 286