ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ครบรอบ 40 ปี เขียนโดย Webmaster BCNPY 579
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 606
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 19 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 672
ซ้อมแผนอัคคีภัยที่โรงพยาบาลพะเยา 16 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 613
ร่วมเดินขบวนนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านต๋อม 8 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 567
จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาจากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 6 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 596
รับมอบหนังสือการประเมินการพัฒนาเด็กจาก งานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 622
ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ณ วัดอนาลโยทิพยาราม 29-30 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 559
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 611
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 647
งานดุริยศิลป์ถิ่นพยาวไหว้สาพญางำเมือง 25 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 577
เหล่ากาชาดมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ธ.ค. 65 เขียนโดย Webmaster BCNPY 485
ประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 กับเทศบาลบ้านต๋อม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 597
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 747
แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่คณะครูแนะแนว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 588
พิธีลงนามข้อตกลง(MOU) ณ โรงเรียนเชียงแสน วิทยาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 409
ต้อนรับคณะสโมสร Soroptimist เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที1-4 เขียนโดย Webmaster BCNPY 368
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 19 กันยายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 553
ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา และรับมอบเกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 วันที่ 12 กันยายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 325
ผอ.วพบ.พะเยา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 494