พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

bcnpy-new-23-5-67-1bcnpy-new-23-5-67-2