ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงการแยกขยะถูกที่ สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อชุมชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 465
สัมภาษณ์นักศึกษาออนไลน์ วันที่ 22 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 493
Mr.John Sharples มอบทุนการศึกษา 5,000 AUD ในนามของ Jenny Foundation ทุนที่ระลึกให้กับภรรยา Jenny ให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 11 ทุน วันที่ 19 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 479
เข้าร่วมพิธี วันกองทัพไทยวันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 516
เข้าร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 462
ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 28 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 521
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ 26 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 528
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ หอประชุมเอื้องคำ 20 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 510
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ 20 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 490
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ครบรอบ 40 ปี เขียนโดย Webmaster BCNPY 485
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 513
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 19 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 559
ซ้อมแผนอัคคีภัยที่โรงพยาบาลพะเยา 16 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 515
ร่วมเดินขบวนนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านต๋อม 8 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 483
จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาจากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 6 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 507
รับมอบหนังสือการประเมินการพัฒนาเด็กจาก งานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 520
ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ณ วัดอนาลโยทิพยาราม 29-30 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 487
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 506
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 574
งานดุริยศิลป์ถิ่นพยาวไหว้สาพญางำเมือง 25 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 493