ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 210
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน วันเข้าพรรษา วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 169
ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) การพยาบาลเฉพาะทาง 4 สาขา วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 154
ร่วมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom Facebook Live วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 159
ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 130
ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 128
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 139
ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดศรีโคมคำ วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 131
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICN congress 2023 เพื่อเรียนรู้ด้านนโยบายสุขภาพโลก วันที่ 29-7 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 126
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 123
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 126
ต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวคลาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 112
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 120
พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 32 กลุ่มที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 103
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 238
โครงการอบรม ICT การทําสื่อการสอนให้แก่อาจารย์ 8-9 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 259
การจัดการความรู้ ( KM ) วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 257
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 230
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 260
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 4 หลักสูตร (ระยะสั้น 4 เดือน) เขียนโดย Webmaster BCNPY 312