ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

เหล่ากาชาดมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ธ.ค. 65 เขียนโดย Webmaster BCNPY 426
ประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 กับเทศบาลบ้านต๋อม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 524
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 551
แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่คณะครูแนะแนว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 512
พิธีลงนามข้อตกลง(MOU) ณ โรงเรียนเชียงแสน วิทยาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 296
ต้อนรับคณะสโมสร Soroptimist เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที1-4 เขียนโดย Webmaster BCNPY 277
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 19 กันยายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 460
ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา และรับมอบเกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 วันที่ 12 กันยายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 244
ผอ.วพบ.พะเยา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 331
การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการวิจัย “การประเมินผลการให้บริการยาเคมีบำบัดที่บ้านในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19” วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 323
คณาจารย์ วพบ.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 357
คณาจารย์ วพบ.พะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่กว๊านพะเยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 244
วพบ.พะเยา จัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ทั่วทั้งองค์กร สำหรับอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 228
วพบ.พะเยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 283
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เขียนโดย Webmaster_BCNPY 391
คณาจารย์ วพบ.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 231
คณาจารย์ วพบ.พะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 248
วพบ.พะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า อาการและอาการแสดงออก การป้องกันการเกิด แนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเอง และการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 207
อาจารย์เกศินี การสมพจน์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 256
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 216