กิจกรรมติดตามเยื่ยมแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล เขตสถานบริการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 26 เมษายน 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

กิจกรรมติดตามเยื่ยมแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล เขตสถานบริการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 26 เมษายน 2567

bcnpy-26-04-67-3bcnpy-26-04-67-4