ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นำเสนอนวัตกรรมปิงปองจราจรชีวิต 7 สี (โคมล้านนา 7 สี) เขียนโดย Webmaster BCNPY 1693
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 32 เขียนโดย Webmaster BCNPY 222
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมจัดกิจกรรม กาแฟยามเช้า “จิบกาแฟ แล กว๊าน เบิกบานใจ” วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 208
โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทยเฉลิม สมเด็จพระสังฆราช ฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา 22-24 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 200
ร่วมแสดงความชื่นชมและขอเชิดชูเกียรติแก่ศิกษ์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 177
ในการเข้าร่วมประชุม Webinar กับ WHO เนื่องในวันพยาบาลสากล International Nurses Day: Our Nurses, Our Future เขียนโดย Webmaster BCNPY 145
วันพยายบาลสากลวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 144
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประชุมวิชามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 188
พิธีอัญเชิญพระรูปพญางำเมือง และมหาเทวีอั้วเชียงแสน วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 225
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 179
กิจกรรมสระเกล้า ดำหัว ประจำปีของวิทยาลัย วันที่ 28 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 232
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากิจการนักศึกษา วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 200
โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย วันที่ 26 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 292
ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาสรงน้ำพระพุทธรูป คาราวะพระสงฆ์ และสระเกล้า ดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม วันที่ 25 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 200
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และข้าราชการอาวุโส วันที่ 20 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 227
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 525
ร่วมพิธีรับโล่เกียรติคุณเชิดชู “คนดี ศรี สบช.” ประจำปี 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 673
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก ครบรอบ 4 ปี วันที่ 5 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 503
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 552
จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน กับ สบช.โมเดล วันที่ 31 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 624