พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2567

bcnpy-25-4-67-1bcnpy-25-4-67-2