ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 35
ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติในยุค Digital Health Care วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 32
ร่วมแสดงในชื่อชุด “ประทีปส่องใจ โคมนำไฟส่องทาง” ในงานเลี้ยงต้อนรับ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 29
พิธีถวายพระพร ในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 26
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 25
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 24
มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง ระยะสั้น 4 เดือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 31
ร่วมงานเดินขบวนสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 29
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ประจำปี 2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 23
ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 20
ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 17
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 17
ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม ให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 14
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ University of East Anglia, England วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 17
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 16
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 17
ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลเชียงคำ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 18
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 14
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 16
เปิดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 – 4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 13