ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากิจการนักศึกษา วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 128
โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย วันที่ 26 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 192
ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาสรงน้ำพระพุทธรูป คาราวะพระสงฆ์ และสระเกล้า ดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม วันที่ 25 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 122
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และข้าราชการอาวุโส วันที่ 20 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 124
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 446
ร่วมพิธีรับโล่เกียรติคุณเชิดชู “คนดี ศรี สบช.” ประจำปี 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 547
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก ครบรอบ 4 ปี วันที่ 5 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 431
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 467
จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน กับ สบช.โมเดล วันที่ 31 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 514
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 405
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) วันที่ 29 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 438
ร่วมการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 แจ้งเรื่องจัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย วันที่ 27 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 416
อบรมระบบสารสนเทศฯ เพื่อเตรียมรองรับสภาการพยาบาล วันที่ 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 485
นักศึกษา ร่วมกิจกรรม พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ในชุมชนบ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันที่ 15 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 423
โครงการอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์” รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 623
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 6 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 366
งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง วันที่ 5 มีนาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 369
ร่วมงาน “มหกรรมสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วงพลังบวร” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยภายใต้แนวคิด “บวร” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 398
รับมอบเกียรติบัตรองค์กร ที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 515
ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 481