ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 63
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 70
ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม ให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 61
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ University of East Anglia, England วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 64
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 63
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 69
ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลเชียงคำ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 72
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 61
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 64
เปิดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 – 4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 56
ลงพื้นที่ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ คุณรัชกร พุทธสอน แรงงานไทย ที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 52
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมพิธีเปิด The 22nd AINEC Meeting 2023 in Yogyakarta, Indonesia วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 57
พิธีมอบใบประประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (ระยะสั้น 4 เดือน) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 454
จัดการประชุม ASEAN Plus Dean Summit for Academic Collaboration and Scaling up Nursing Education (Virtual meeting) วันที่ 27 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 292
รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ดีเด่น ติดต่อกันปีที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 342
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE BANTOM CUP 2023 วันที่ 24 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 293
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 286
ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับรางวัล GLOBAL PEACE AND HUMANITARIAN AWARDS วันที่ 24 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 240
ร่วมแข่งขันกับทีมวอลเลย์บอลหญิง จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลบ้านต๋อม วันที่ 24 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 283
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 278