พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วันที่ 19 เมษายน 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วันที่ 19 เมษายน 2567

bcnpy-19-4-67-1bcnpy-19-4-67-2