ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 5 เมษายน 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 5 เมษายน 2567

bcnpy-5-4-67-3bcnpy-5-4-67-4