ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด วันที่ 16 ธันวาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด วันที่ 16 ธันวาคม 2566

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา โดย ผศ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy)

bcnpy-nogift-1bcnpy-nogift-2bcnpy-nogift-3