ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2566

ดาวน์โหลด  รายชื่อ

ดาวน์โหลด  ตารางสอบ