ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 รอบที่2

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 รอบที่2

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ผช 001