ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 3)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 3)

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 3)

สมัคร เข้าศึกษา 

 

ดาวน์โหลด  1.ปฏิทินประกาศรับสมัคร PN รอบที่ 3

ดาวน์โหลด  2.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2(รอบที่3)

ดาวน์โหลด  3.แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ผช 001

ดาวน์โหลด  4.ใบสมัครประเภทโควตา อสม. อสส. และ บุตร อสม อสส

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศทั้งหมด