ประกาศชะลอการเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศชะลอการเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศชะลอการเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด