ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครเรียน

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 2)