ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

เปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 106
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ วันที่ 31 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 84
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย วันที่ 30 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 84
ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ชมแหล่งฝึกสู่ความเป็นเลิศระบบสุขภาพปฐมภูมิ วันที่ 18 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 83
ต้อนรับคุณ Frank Lim คุณ Pansy Lim และคณะ จากสโมสรโซรอฟทิมิส วันที่ 16 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 85
เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2567 วันที่ 15 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 96
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 12 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 52
ร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนา ในโอกาสที่ท่านรัฐพล นราดิศร เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการคนใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 8 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 48
ผู้อำนวยการให้กำลังใจ และอวยพรให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในการสอบ วันที่ 6 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 51
สำนักงานสาธารณสุข และ โรงพยาบาลพะเยา เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักศึกษา วันที่ 5 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 53
ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 95
ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติในยุค Digital Health Care วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 132
ร่วมแสดงในชื่อชุด “ประทีปส่องใจ โคมนำไฟส่องทาง” ในงานเลี้ยงต้อนรับ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 91
พิธีถวายพระพร ในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 88
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 90
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 83
มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง ระยะสั้น 4 เดือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 100
ร่วมงานเดินขบวนสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 98
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ประจำปี 2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 81
ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 89