ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวคลาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 39
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 38
พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 32 กลุ่มที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 38
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 160
โครงการอบรม ICT การทําสื่อการสอนให้แก่อาจารย์ 8-9 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 160
การจัดการความรู้ ( KM ) วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 138
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 138
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 140
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 4 หลักสูตร (ระยะสั้น 4 เดือน) เขียนโดย Webmaster BCNPY 198
นำเสนอนวัตกรรมปิงปองจราจรชีวิต 7 สี (โคมล้านนา 7 สี) เขียนโดย Webmaster BCNPY 840
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 32 เขียนโดย Webmaster BCNPY 146
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมจัดกิจกรรม กาแฟยามเช้า “จิบกาแฟ แล กว๊าน เบิกบานใจ” วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 125
โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทยเฉลิม สมเด็จพระสังฆราช ฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา 22-24 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 123
ร่วมแสดงความชื่นชมและขอเชิดชูเกียรติแก่ศิกษ์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 107
ในการเข้าร่วมประชุม Webinar กับ WHO เนื่องในวันพยาบาลสากล International Nurses Day: Our Nurses, Our Future เขียนโดย Webmaster BCNPY 75
วันพยายบาลสากลวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 77
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประชุมวิชามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 122
พิธีอัญเชิญพระรูปพญางำเมือง และมหาเทวีอั้วเชียงแสน วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 130
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 109
กิจกรรมสระเกล้า ดำหัว ประจำปีของวิทยาลัย วันที่ 28 เมษายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 159