ข่าวสารรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ข่าวสารรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

re-16-6-62

 

  #### ข้อมูลเพิ่มเติมและเว็บไซต์รับสมัคร เปิดดูได้ที่  https://admission.pi.in.th ####

 

icon 16รอบรับตรงอิสระ

## ข้อมูลประกาศ!!!

1.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ( 16 มิถุนายน 2562 ) 

2.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ รอบที่1 ( 25 มิถุนายน 2562 ) 

3.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 ( 30 มิถุนายน 2562 ) 

4.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน) ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 ( 5 กรกฏาคม 2562 )

5.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 ( 11 กรกฏาคม 2562 )

6.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 ( 22 กรกฏาคม 2562 )

7.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (ตรวจร่างกายและรายงานตัวเข้าศึกษา) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 ( 23 กรกฏาคม 2562 )icon new3

 

  

 

  

pi admission61 banner

 

           #### ข้อมูลเพิ่มเติมและเว็บไซต์รับสมัคร เปิดดูได้ที่  https://admission.pi.in.th ####

 

icon 16รอบ Admission

## ข้อมูลประกาศ!!!

1.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 1 (5 พฤษภาคม 2562 ) 

2.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รับแบบ Admission รอบที่ 1(2 พฤษภาคม 2562 ) 

3.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ปีการศึกษา 2562 (รับแบบ Admission รอบที่ 1(24 เมษายน 2562 ) 

4.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รับแบบ Admission รอบที่ 1(4 เมษายน 2562 ) 

5.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 2  (9 พฤษภาคม 2562 )  

6.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562  admissions รอบที่ 2 (21 พฤษภาคม 2562 )  

7.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562  admissions รอบที่ 2 (24 พฤษภาคม 2562 )  

8.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่่อผู้สิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  ประจำปีการศึกษา 2562  admissions รอบที่ 3 (29 พฤษภาคม 2562 )  

9.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562  admissions รอบที่ 3 (10 มิถุนายน 2562 )  

10.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562  admissions รอบที่ 3 (14 มิถุนายน 2562 )  icon new3

 

    

icon 16รอบรับตรง  

 

## ข้อมูลประกาศ!!!

1.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปีการศึกษา2562 (การรับตรง รอบที่2) (รอบรับตรง) (12 มีนาคม 2562 ) 

2.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ปีการศึกษา2562 (การรับตรง รอบที่2) (รอบรับตรง)(6 มีนาคม 2562 ) 

3.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (28 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
4.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 (22 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
5.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562 )  
6.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 (11 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
7.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 (4 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
8.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 (รอบรับตรง) (22 มกราคม 2562 )  

 

-----------------------------------------------------------------------------

icon 16รอบรับตรงจากพื้นที่

 

## ข้อมูลประกาศ!!!

1.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562(รอบที่2 )(รอบรับตรงจากพื้นที่)(22 มกราคม 2562)icon new3
2.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ชำระเงินเพิ่มเติม (18 มกราคม 2562)
3.
[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบรับตรงจากพื้นที่) (16 มกราคม 2562)
4.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (รอบรับตรงจากพื้นที่) (11 มกราคม 2562)
5.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบรับตรงจากพื้นที่) (7 มกราคม 2562)
6.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ (รอบรับตรงจากพื้นที่) (4 มกราคม 2562)
7.[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด] ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 (รอบรับตรงจากพื้นที่) (12 ธันวาคม 2561)

 

## ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1.[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด] ใบแจ้งชำระเงินสำหรับ วพบ.พะเยา (รอบรับตรงจากพื้นที่) 
2.[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด] ใบแจ้งชำระเงินสำหรับ วพบ.ลำปาง (รอบรับตรงจากพื้นที่)