ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รับแบบ Admission รอบที่ 1)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รับแบบ Admission รอบที่ 1)

admission62-result-rnd1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รับแบบ Admission รอบที่ 1) (2 พฤษภาคม 2562)

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ