ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง

15-2-2562 15-42-36

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (รอบรับตรง)

ดาวน์โหลด  เอกสารเพิ่มเติม