ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่

4-1-2562 11-31-38

 

1.ดาวน์โหลด เอกสารรายชื่อเพิ่มเติม

2.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรหัส entm004(รายงานผลการตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562)

 

หมายเหตุ ให้ส่งผลตรวจร่างกาย ณ ห้องทะเบียนวัดและประเมินผล อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา