ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
การรับตรงอิสระ รอบที่ 1

10-7-2562 15-53-08

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม