การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

re-16-6-62

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562

การรับตรงอิสระ

ประกาศรับตรงอิสระ ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ตั้งแต่วันที่ 21-24 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

วันจันทร์และวันศุกร์ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ห้องทะเบียน อาคาร 3 ชั้น 2

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์การรับสมัครที่นี้เลย

 

>> https://admission.pi.in.th/admission/ <<

ตรวจสอบสถานะการสมัคร การรับตรงอิสระ

 

>> คลิ๊ก <<

 

สถานที่ศึกษา:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

จำนวนการรับสมัคร : 9 คน

ประเภทโควตา:

1.บุคคลทั่วไป จังหวัดพะเยา

2.บุคคลทั่วไป จังหวัดเชียงราย

3.กรมการแพทย์ ไม่จำกัดภูมิลำเนา

4.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (บ้านบึงเวชกิจ) ไม่จำกัดภูมิลำเนา

5.บุคคลทั่วไป จังหวัด พะเยา

 

ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตั้งแต่ วันที่ 21-24 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)