วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ