แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

 

1.แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 30 กันยายน 2563)

2.แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 30 กันยายน 2563)

3.ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุนและงบปกติ)

ดาวน์โหลดเอกสาร  (อับเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

4.แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับ6เดือน)

ดาวน์โหลดเอกสาร  (อับเดทวันที่ 8 เมษายน 2564 )

-----------------------------

 cover2564