แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

 

1.แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 30 กันยายน 2563)

2.แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 30 กันยายน 2563)

3.ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุนและงบปกติ)

ดาวน์โหลดเอกสาร  (อับเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

-----------------------------

 cover2564