วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.นักจัดการงานทั่วไป
3.นักประชาสัมพันธ์
4.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดประกาศตามลิ๊งค์ที่แนบ

1.ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ

2.ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร