พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและการรับใช้สังคม พร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

bcnpy-03-06-65-00bcnpy-03-06-65-55bcnpy-03-06-65-11bcnpy-03-06-65-33bcnpy-03-06-65-22bcnpy-03-06-65-44bcnpy-03-06-65-55bcnpy-03-06-65-66