พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธี ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-03-06-65-1bcnpy-03-06-65-3bcnpy-03-06-65-2bcnpy-03-06-65-4bcnpy-03-06-65-5bcnpy-03-06-65-6bcnpy-03-06-65-7