ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานการประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานการประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานการประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัย การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แนะแนวทางพัฒนาองค์กร พร้อมทั้ง แจ้งการดำเนินงานโครงการ สบช.โมเดล 2022 (โคมล้านนา 7 สี : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน) และร่วมอวยพรสุขสันต์วันเกิดอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องในท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ทั้งรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และออนไซต์ ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

bcnpy-02-06-65-44bcnpy-02-06-65-11bcnpy-02-06-65-22bcnpy-02-06-65-33