คณาจารย์ และบุคลากรสายสายสนับสนุน ร่วมคัดกรองสุขภาพ โดยการประเมินสุขภาพได้นำ สบช.โมเดล 2022 : ทฤษฎีปิงปองจราจรชีวิต 7 สี วันที่ 1 มิถุนายน 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คณาจารย์ และบุคลากรสายสายสนับสนุน ร่วมคัดกรองสุขภาพ โดยการประเมินสุขภาพได้นำ สบช.โมเดล 2022 : ทฤษฎีปิงปองจราจรชีวิต 7 สี วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสายสนับสนุน ร่วมคัดกรองสุขภาพ โดยการประเมินสุขภาพได้นำ สบช.โมเดล 2022 : ทฤษฎีปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ภายใต้โครงการ สบช.โมเดล 2022 (โคมล้านนา 7 สี : 1 ชุมชน 1 วิทยาลัย) ณ ลานมรกต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-01-06-65-1bcnpy-01-06-65-2bcnpy-01-06-65-3bcnpy-01-06-65-4