ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พฤษภคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พฤษภคม 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลาสบายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะทางการบริหารการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

bcnpy-23-05-65-1bcnpy-23-05-65-2bcnpy-23-05-65-8bcnpy-23-05-65-3bcnpy-23-05-65-4bcnpy-23-05-65-5bcnpy-23-05-65-6bcnpy-23-05-65-7