ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์การรับนักศึกษา แบบ admissions รอบที่ 4 เขียนโดย Super User 237
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับนักศึกษา Admission รอบที่3 เขียนโดย Super User 634
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ประมวลผลรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รับตรง Admissions) เขียนโดย Super User 634
Q&A ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 325
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำแบบสอบถาม online เขียนโดย Super User 218
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 รับตรงและAdmissions เขียนโดย Super User 12269
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร-ประจำปีการศึกษา2559 เขียนโดย Super User 425
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ครอบครัวรั้วร่มสัก” เขียนโดย Super User 225
ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าทำแบบประเมินเก่งดี และมีสุข เขียนโดย Super User 830
แบบประเมิน "พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษา" ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 336