ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าทำแบบประเมินเก่งดี และมีสุข เขียนโดย Super User 799
แบบประเมิน "พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษา" ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 292
แบบฟอร์มบันทึกจิตอาสา เขียนโดย Super User 426
แบบสำรวจผู้มีรายได้น้อยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 394
ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 5423
ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 3485
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง เขียนโดย Super User 1922
ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ เขียนโดย Super User 3377
การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เขียนโดย Super User 1331