ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รับแบบ Admission รอบที่ 1) เขียนโดย Super User 147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ Admissions (24 เมษายน 2562) เขียนโดย Super User 202
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 281
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 255
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 (การรับตรง รอบที่2) เขียนโดย Super User 425
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 324
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง เขียนโดย Super User 610
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 648
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 844