ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

ประกาศเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 1035
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 5 เขียนโดย Super User 643
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์การรับนักศึกษา แบบ admissions รอบที่ 4 เขียนโดย Super User 199
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับนักศึกษา Admission รอบที่3 เขียนโดย Super User 600
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ประมวลผลรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รับตรง Admissions) เขียนโดย Super User 607
Q&A ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 284
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำแบบสอบถาม online เขียนโดย Super User 191
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 รับตรงและAdmissions เขียนโดย Super User 11558
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร-ประจำปีการศึกษา2559 เขียนโดย Super User 385
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ครอบครัวรั้วร่มสัก” เขียนโดย Super User 192