ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลตามแผน

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลตามแผน

bcnpy25-10-60-1

1.ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินงบประมาณฯ)

3.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4.ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ดาวน์โหลด   เอกสารประกอบ