กิจกรรมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ของแต่ละเถาว์

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

กิจกรรมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ของแต่ละเถาว์

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

กิจกรรมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ของแต่ละเถาว์

คลิ๊ก เพื่อดูข้อมูล