ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ Show and Share ประจำปี 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ Show and Share ประจำปี 2566

bcnpy-logo-ENG-NEW65

ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ Show and Share ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 9 กันยายน 2566 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

คลิ๊ก