ขอความร่วมมือให้คะแนนผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของอาจารย์และสายสนับสนุน ในวงรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ขอความร่วมมือให้คะแนนผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของอาจารย์และสายสนับสนุน ในวงรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

Navy And Gold Modern Email Header

ขอความร่วมมือให้คะแนนผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของอาจารย์และสายสนับสนุน ในวงรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1)การให้คะแนน (สายสนับสนุน) ให้คลิกรายการในเว็บลิงก์

คลิ๊ก 

เว็บสำหรับเข้าประเมินตนเอง

https://sites.google.com/bcnpy.ac.th/pa66-2/