การพัฒนาองค์กรคุณธรรม วพบ. พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การพัฒนาองค์กรคุณธรรม วพบ. พะเยา

bcnpy-22-6-61

การพัฒนาองค์กรคุณธรรม  วพบ. พะเยา 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ลิ้งด้านล่าง

 
 
 
 
1.ความรู้ด้านองค์กร คุณธรรม 
2.แผนพัฒนาองค์กรคุณธรรม
3.นโยบายการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
4.ระบบและกลไกการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและครูดีศรี วพบ. พะเยา
5.กรณีศึกษา ด้านจริยธรรมและคุณธรรม (จุลสารด้านคุณธรรมจริยธรรม)
6.กิจกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมประจำเดือน
7.การประเมินองค์กรคุณธรรม 
8.ข่าวด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม