ช่องทางข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ช่องทางข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

new-bcnpy

+ พระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลด  1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

+ สรุปย่อข้อวินิจฉัยและบทความ

ดาวน์โหลด  1.ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย

ดาวน์โหลด  2.มือลึกลับไปกดเงินคนตาย

ดาวน์โหลด  3.ตีความผิดไป

ดาวน์โหลด  4.อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือเปล่า

ดาวน์โหลด  5.ทำเอาตกใจ

ดาวน์โหลด  6.อยากไปแต่ไม่ได้ไป

ดาวน์โหลด  7.รู้สิทธิของตัวเอง

ดาวน์โหลด  8.ผมทำถูกต้องแล้วครับ

ดาวน์โหลด  9.บริษัทกำจัดหนี้

 

+ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด  1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร วพบ.พะเยา

ดาวน์โหลด  2.คำสั่งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด  3.รายชื่องานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รายงานวันที่ 7 ธันวาคม 2560