ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบลงทุนและงบปกติ)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบลงทุนและงบปกติ)

ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุนและงบปกติ)

ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม

30-10-2563 13-14-06