ประกาศ วพบ.พะเยา เรื่อง มาตรการการจัดระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศ วพบ.พะเยา เรื่อง มาตรการการจัดระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

bcnpy-31-3-63-4

ประกาศ วพบ.พะเยา เรื่อง มาตรการการจัดระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

ดาวน์โหลด