คำสั่ง วพบ.พะเยา ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

คำสั่ง วพบ.พะเยา ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

31-3-63-3

คำสั่ง วพบ.พะเยา ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

ดาวน์โหลด