การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนออนไลน์

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนออนไลน์

bcnpy-online-teaching-covid-19

 

ดาวน์โหลด

 

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) มีอุปกรณ์ ดังนี้

  1.1 โน๊ตบุ๊ค หรือ

  1.2 PC/All in One หรือ

  1.3 มือถือ หรือ

  1.4 Tablet (ex. IPad)

2) มีอุปกรณ์เสริม ดังนี้

  2.1 กล้องเว็บแคม

  2.2 หูฟัง พร้อมไมโครโฟน

  หมายเหตุ: โน๊ตบุ๊คส่วนใหญ่มีกล้องเว็บแคมและไมโครโฟนในตัว

3) มีโปรแกรม/แอพที่ใช้สอนออนไลน์

  3.1 ใช้สอนแบบ Realtime (ถ่ายทอดสด)

   3.1.1 แอพ Google Meet ไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งาน (คลิกปุ่มเก้าจุด ของอีเมล @bcnpy.ac.th)

โดยที่ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Na2zCpUJkw4xwfW1HyBhGp0f25__ayuD/view?usp=sharing หรือ

   3.1.2 โปรแกรม/แอพ Zoom จำกัดระยะเวลา 40 นาที/การสอน 1 ครั้ง ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องของตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://zoom.us/download

  3.2 ใช้ประกอบการสอนเป็นห้องเรียนออนไลน์ (มีเนื้อหา มอบหมายงาน และแบบทดสอบ)

   3.2.1 แอพ Google Classroom (คลิกปุ่มเก้าจุด ของอีเมล @bcnpy.ac.th) โดยที่ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/14QIEoapSmvythuT158wFb3XoEfwaNrDY/view?usp=sharing

4) เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์

  4.1 ล๊อกอินอีเมล @bcnpy.ac.th และรอรับอีเมลเชิญชวนเข้าร่วม